Tlačové správyPERMANENTNÁ REKREÁCIA

29.3. 2018


Autori/ky: Andrea Kalinová, Martin Zaiček / Opustená (re)kreácia

Hosť: Paula Ďurinová

Spolupráca na architektonickom výskume: Nano Zazanashvili

Kurátorka: Zuzana Jakalová

 

Vernisáž výstavy: 5. 4. 2018 o 18:00hod

Trvanie výstavy: 6. 4. 2018 – 29. 4. 2018

 

Výstava Permanentná rekreácia skúma neznáme kúpeľné a rekreačné architektonické dedičstvo budované na okraji Sovietskeho zväzu. Sleduje procesy jeho posttraumatických transformácií na pozadí politicko-spoločenskej krízy gruzínsko-abcházskeho konfliktu.

Myšlienka kolektívnej rekreácie stelesnená v architektúre kúpeľných stredísk bola ozdobou ideálnej socialistickej spoločnosti. Vedľa Československa bolo jedným z významných rekreačných regiónov Sovietskeho zväzu Gruzínsko, krajina bohatá na prírodné zdroje liečivých minerálnych vôd. Mnohé z tamojších kúpeľných a ozdravných stredísk boli navrhnuté špecializovaným projekčným inštitútom Kurortprojekt a sú významným architektonickým dedičstvom neskorej moderny.

Podobne ako inde však v priebehu posledného štvrťstoročia prešla táto architektúra na pozadí politických, ekonomických a spoločenských pohybov rozsiahlou – a v prípade Gruzínska značne traumatickou – transformáciou. Abcházska vojna v rokoch 1992-1993 viedla k nútenej migrácii 200 tisíc etnických Gruzíncov z čiernomorského pobrežného separatistického regiónu Abcházska do gruzínskeho vnútrozemia. Migranti boli v snahe o nájdenie rýchleho dočasného riešenia situácie ubytovávaní v modernistických hoteloch, ubytovniach alebo liečebných kúpeľných stavbách. Politická kríza sa ale pretavila do zmrazeného konfliktu trvajúceho 25 rokov. Pre pôvodných migrantov sa priestory vrcholnej moderny určené pre inštitucionalizovanú kolektívnu kúpeľnú rekreáciu stali trvalými domovmi. Mnohé z budov boli prostredníctvom náhodného, participatívneho do-it-yourself procesu prebudované do kolektívnych obytných štvrtí.

Výstava sa preto nevzťahuje len k fyzickému stavu gruzínskeho kúpeľného architektonického dedičstva, ale i k jeho spoločenským, politickým a ekonomickým kontextom. Videoesej Pauly Ďurinovej tematizuje rovinu nostalgie za vysídleným abcházskym domovom, veľkosť miestnosti zároveň odkazuje k novému domovu v gruzínskych rekreačných komplexoch (16m2, veľkosť hotelovej izby). V dvoch nasledujúcich miestnostiach sa prelínajú témy architektúry, jej transformácie, diy dizajnu, kolektívnej a individuálnej pamäte. Veľkoplošné fotografie Andrey Kalinovej dokumentujú priestorovú a materiálnu transformáciu architektúry bývalých gruzínskych kúpeľných sanatórií na trvalé sídla, výskum Martina Zaička referuje o rozpade modernistických architektonických utópií na pozadí spoločensko-politických zmien. Stoly so zozbieranými materiálmi potom slúžia ako archívy architektúry, ale i kolektívnej pamäte a kolektívnej rekreácie.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Chátrajúci liečebný dom Machnáč ožíva v knihe OFF SEASON

10.1. 2018


V Cafe Berlinka SNG sa v utorok 16. januára 2018 o 17:00 uskutoční uvedenie knihy

OFF SEASON venovanej architektúre liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Knihu pokrstí teoretička architektúry Henrieta Moravčíková za účasti zostavovateľov a autorov knihy: Andrey Kalinovej, Martina Zaička, Petry Hlaváčkovej a Petra Szalaya. 

kniha OFF SEASON je venovaná architektúre liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, ktorý patrí k  najhodnotnejším architektonickým dielam postaveným v Československu v medzivojnovom období a je významným príkladom európskeho funkcionalizmu. Jeho autorom je pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950). Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby je oslavou technologického a spoločenského pokroku, zhmotnila sa v ňom tiež autorova predstava humanizmu. Liečebný dom Machnáč po prvý krát otvorili 1. júna 1932, v roku 1969 bol zaradený do prvého súpisu pamiatok v Československu, v roku 1996 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, zatvorili ho v roku 2002, dodnes je opustený a chátra. 

Príbeh tejto významnej funkcionalistickej pamiatky bol uplynulých šesť rokov cieľom aktivít umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, ktorá vytvorila množstvo site specific inštalácii a akcií ako poctu tejto stavbe. Tie sú ťažiskom obsahu a obrazovým sprievodom k odbornému textu knihy. Publikácia OFF SEASON je textovou a obrazovou reflexiou fenoménu ikony československej architektúry funkcionalizmu a európskej avantgardy ako aj sondou do života jej autora, Jaromíra Krejcara. S myšlienkou publikácie prišli fotografka Andrea Kalinová a architekt Martin Zaiček v snahe zvečniť kultúrnu a historickú hodnotu liečebného domu Machnáč, ktorého osud a pretrvanie je v súčasnosti nejasný. Textami okrem nich prispeli rakúsky kritik architektúry Jan Tabor, švajčiarsky historik architektúry Klaus Spechtenhauser a jeho slovenský kolega Peter Szalay. Pozície odbornej editorky sa ujala česká kritička umenia a architektúry Petra Hlaváčková  a o vizuálnu podobu knihy sa postarala grafická dizajnérka Magdaléna Scheryová a fotografi Peter Kuzmin, Radana Somora,  Andrea Kalinová.

Publikácia vznikla aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

OFF SEASON

Koncepcia: Andrea Kalinová, Martin Zaiček

Text © Martin Zaiček, Andrea Kalinová, Petra Hlaváčková, Jan Tabor, Peter Szalay, Klaus Spechtenhauser

Editorka: Petra Hlaváčková

Fotografie © Peter Kuzmin, Radana Somora, Andrea Kalinová

Grafický dizajn © Magdaléna Sheryová

recenzentky: Henrieta Moravčíková, Katarina Burin

Vydavateľ: Archimera, o.z.

Copyright © Opustená (re)kreácia, 2017

www.abandonedrecreation.com

ISBN 978­80­972341­3­3

 

HOT MODERN 

18. 12. 2015 | Tlačová správa

Elektrárňa Piešťany

Vernisáž: 14. decembra 2015, 18:00

14. decembra 2015 - 31. januára 2016

Výstava "Hot modern" výtvarníčky Andrey Kalinovej, architekta Martina Zaička a fotografa Petra Kuzmina je prezentáciou dlhodobého projektu mapujúceho kúpeľnú architektúru 20. storočia na území našej krajiny.  Zároveň nadväzuje na projekt Opustená (re)kreácia, ktorý sa od roku 2011 pravidelne koná v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.

Ten od roku 2014 presúva svoje ťažisko do ostatných slovenských kúpeľných miest, kde mapuje a dokumentuje stav existujúcich reliktov architektúry modernizmu, prvorepublikových objektov postavených vo funkcionalistickom štýle a sústreďuje sa najmä na veľké koncepcie urbanizmu a architektúry liečebných domov, hotelov a komplexov neskorého modernizmu navrhnuté v období 60. a 70. rokov 20. storočia.

Vzhľadom na spoločenské a politické zmeny po II. svetovej vojne prišlo v oblasti kúpeľnej starostlivosti k inštitucionalizácii  kúpeľníctva, čo viedlo k vysokému nárastu kúpeľných hostí.

Z tohto dôvodu boli najmä od 60. rokov v slovenských kúpeľných mestách budované a plánované rozsiahle projekty liečebných domov, ktoré navyše v hierarchii stavebníctva patrili medzi to najkvalitnejšie, čo sa v republike budovalo. Liečebné domy zrodené najmä v projektovom ústave Zdravoprojekt vyriešili problémy kapacity slovenských kúpeľov avšak aj zásadne zasiahli do mierky existujúcej architektúry. Ich prítomnosť  je však mementom veľkých ambícií, ktoré často nestihli v dôsledku normalizácie dosiahnuť realizácie. Príkladov takejto architektúry je mnoho, ich spoločenské a vedecko-odborné zhodnotenie a docenenie je ale stále pred nami. Liečebný dom Krym v Trenčianskych Tepliciach, LD Fatra v Turčianskych Tepliciach, , LD Baník v Bojniciach, liečebné domy a hotely vo Vysokých Tatrách sú len malým príkladom dedičstva tejto pomerne krátkej éry budovania kúpeľnej kultúry na Slovensku. Mnohé stavby sa po desaťročiach užívania stali obeťou zabudnutia, opustenia alebo neodborného narábania či prebudovania, ktoré často poprelo ich pôvodnú myšlienku architektúry. Nový bedeker ukáže architektonické skvosty Trenčianskych Teplíc

23. 6. 2015 | Tlačová správa

Počas filmového festivalu Art Film Fest sa 25. júna o 19:00 hodine v Kúpeľnom parku uskutoční krst novej publikácie C20 - Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc. Zostavila ju platforma Opustená (re)kreácia, ktorá sa od roku 2011 snaží aktivovať záujem verejnosti o architektonické dedičstvo 20. storočia tohto kúpeľného mesta.

V Trenčianskych Tepliciach je jedna z najvyšších koncentrácií kvalitnej medzivojnovej architektúry na Slovensku a nájde sa tu aj kvalitná architektúra z obdobia neskorej moderny.  Okrem tých najznámejších ako kúpalisko Zelená žaba, liečebný dom Machnáč či zrkadlisko Sina sa tu nachádza minimálne ďalších 15 objektov z tohto obdobia od viac či menej významných architektov. Niektoré objekty sú v havarijnom stave, či už z dôvodu dlhodobého chátrania alebo neodbornosti majiteľov, ktorí na nich vykonávajú necitlivé prestavby.

C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc je publikácia, ktorá mapuje všetky modernistické objekty v tomto kúpeľom meste. Slúžiť by mala nielen ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou, ale vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšovať povedomie o architektonických kvalitách danej doby a posilňovať záujem o i menej známe budovy.

 

 

Deň architektúry v Štrbské Pleso 4. 10. 2014

01. 10. 2014 | Tlačová správa

Prvú októbrovú sobotu sa Štrbské Pleso stane súčasťou prestížneho architektonického festivalu                                                  ,,Den architektury”(www.denarchitektury.cz). Podujatie, ktoré sa venuje popularizácií modernej architektúry pomocou prechádzok a exkurzii, organizuje od roku 2011 pražské občianske združenie Kruh v rámci októbrového svetového dňa architektúry.

Do podujatia, na ktorom architekti, historici, ale aj výtvarní umelci sprevádzajú širokú verejnosť po dobrej architektúre, sa v roku 2013 zapojilo okolo 45 českých, moravských, ale i pár slovenských miest ako  Piešťany či Trenčianske Teplice.

Keďže kúpeľníctvo a jeho architektúra zanechali na Slovensku významné pamiatky moderného hnutia I. tak rovnako aj II. polovice 20. storočia aj tento rok chceme pokračovať v odkrývaní architektonickej pamäte slovenských kúpeľných miest.  

Štrbské Pleso je jedinečným miestom, kde architektúra neskorej moderny zanechala významné monumenty, ktoré nemôžu chýbať na žiadnej pohľadnici z Vysokých Tatier. Hotel Panorama od Zdenka Řiháka, Areál FIS od Eugena Kramára, ale aj zaniknuté a nerealizované diela ako pozostatky nesplneného sna o zimnej olympiáde čakajú na účastníkov prestížneho architektonického festivalu ,,Den architektury 2014.

 Návštevníkov prevedie Martin Zaiček z občianskeho združenia Archimera a iniciatívy Opustená (re)kreácia.

 Miesto stretnutie: Hala stanice električky na Štrbskom Plese

Čas stretnutia: 4. októbra 2014

                        13:00 hod

 

 

Deň architektúry v Trenčianskych Tepliciach: 5. 10. 2013

25. 9. 2013 | Tlačová správa

 

Trenčianske Teplice sa stali súčasťou prestížneho architektonického festivalu

,,Den architektury”. Podujatie, na ktorom architekti a historici bezplatne sprevádzajú širokú verejnosť po dobrej architektúre, sa už tretí rok koná v desiatkach českých miest a postupne sa rozširuje aj smerom na Slovensko. Prvú októbrovú sobotu, 5. októbra,  sa Trenčianske Teplice budú prezentovať svojou svetovou architektúrou v spoločnosti miest ako Praha, Brno, Piešťany alebo Londýn.

Kúpeľné mestečko, ktorého liečivé pramene boli známe už od dôb antického Ríma získalo svoju najväčšiu slávu v turbulentnom minulom storočí. Po stavbách a miestach, ktoré vytvorili z Trenčianskych Teplíc jedno z najkrajších a najneobvyklejších kúpeľných miest strednej Európy, návštevníkov prevedú Andrea Kalinová, Martin Zaiček z iniciatívy Opustená (re)kreácia a Peter Szalay z Oddelenia architektúry SAV v Bratislave.

Spolu s pozvanými hosťami účastníkom odhalia diela známe z učebníc modernej architektúry, ale aj menej slávne no zaujímavé stavby. Návštevníci budú mať možnosť obdivovať architektúru nielen z jej exteriérov, ale budú ju môcť doslova prežívať. Súčasťou prehliadky totiž nebude len tradičné prechádzanie a návšteva objektov, ale aj poznávanie interiérov so všetkým, čo k tomu patrí. Na návštevníkov teda čaká aj možnosť okúpať sa v kúpeľnom dome Sina, alebo kúpeľné disko v nočnom bare liečebného domu Krym.

Program:

5. 10. 2013

13.00 Tu sa to začalo

stretnutie na ulici T. G. Masaryka pri fontáne Zelenej žaby, začiatok kúpeľníctva v Trenčianskych Tepliciach.

13.30 Posledné veľké hotely

prehliadka interiéru hotelu Krym

14.00 Električkou do kúpeľov

prehliadka opustenej stanice električky Trenčianske Teplice

14.30 Najkrajšie kúpalisko

návšteva letného kúpaliska Zelená žaba s autorom projektu jeho plánovanej prestavby Radovanom Valentom

15.30 Park ako centrum

prechádzka parkom a návšteva jeho “drobnej” architektúry, Kúpeľná dvorana, ľadovňa, elektráreň, evanjelický kostol

16.00 Perla funkcionalizmu

expedícia do najoceňovanejšej stavby 20. storočia na Slovensku, LD Machnáč

17.00 Kúpele na vlastnej koži

okúpte sa s nami v puristickom bazéne Sina,

21.00 Tanečná procedúra

Retrodisco v nočnom bare liečebného domu Krym

 


Spolu s filmami zažiaria v Trenčianskych Tepliciach aj ikony funkcionalizmu


Tlačová správa: 12. 6. 2013

 

Sprievodným podujatím filmového festivalu Art Film Fest bude aj tento rok projekt Opustená (re)kreácia, ktorý sa snaží upozorniť verejnosť na kritický stav nášho kultúrneho dedičstva, konkrétne na opustené a chátrajúce funkcionalistické stavby Trenčianskych Teplíc. Za projektom stojí Andrea Kalinová, doktorantka na Vysokej škole výtvarných umení a Martin Zaiček z občianskeho združenia Archimera.  

 

Tretí ročník podujatia Opustená (re)kreácia sa uskutoční v dňoch  19. až 26. júna 2013.

Na stanici električky je pripravená séria prednášok a diskusií, ktoré sa budú venovať fenoménu mesta Trenčianske Teplice s jeho jedinečnou architektúrou reprezentovanou najmä liečebným domom Machnáč a kúpaliskom Zelená žaba. Venovať sa budú aj príkladom z iných miest, kde sa organizácie alebo jednotlivci podobným spôsobom snažia o záchranu architektúry či verejných priestorov.


Program začína v stredu 19. júna o 19,00 predstavením iniciatívy Námestie pre ľudí. S architektkou a žurnalistkou, Dominikou Belanskou, sa budeme rozprávať o možnostiach zapojenia občanov i odborníkov do starostlivosti a osvojenia si verejných priestranstiev, ktoré sú často zanedbané a nefunkčné. Marek Adamov z občianskeho združenia Truc sphérique a kultúrneho uzla Stanica príde odprezentovať aktivity vedúce k záchrane jednej z najvzácnejších stavieb na Slovensku -  žilinskej synagógy od Petra Behrensa, dobovej rovesníčky ikon teplického funckionalizmu. Petra Hlaváčková príde predstaviť projekt Brněnský architektonický manuál, pod ktorým sa skrýva jedinečná internetová databáza komplexne mapujúca architektúru modernizmu mesta Brna v období rokov 1918 až 1945. Brno, ako centrum Európskej architektonickej moderny malo priamy vplyv aj na formovanie novej tváre neďalekého kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. S entologičkou Evou Šipöcovou sa pozrieme na fenomén kúpeľníctva v strednej Európe a teoretikom umenia Andrejom Jarošom si porovnáme architektúru kúpeľných budov ďalších slovenských miest. Porozprávame sa aj na tému, akým spôsobom rekonštruovať modernistické budovy 20. storočia, aby sa zachoval ich jedinečný ráz a génius loci.

Tento rok sa organizátori zamerajú aj na mladšiu generáciu, pre základnú školu v Trenčianskych Tepliciach pripravili ranné exkurzie mesta s architektonickým výkladom. Osvetou a prednáškami na školách poukážu na hodnoty a jedinečnosť ich mesta reprezentovanú pre nich zdanlivo bezvýznamnými stavbami, ktoré však vo svete znamenajú viac, ako pramene ktorými sa toto mesto pýši.

Staršia generácia však nebude ukrátená, pripravené máme opäť kúpeľné špacírovanie po Trenčianskych Tepliciach s viedenským teoretikom architektúry Janom Taborom, ktorý záujemcov prevedie na prvý pohľad prehliadnuteľnými krásami kúpeľného mesta.  

 

V piatok 21. júna o 17,00 Vás pozývame na námestie do Trenčína na vernisáž výstavy diel vytvorených počas uplynulých ročníkov workshopu.

 


Opustení (re)kreanti majú za sebou úspešný týždeň

Tlačová správa: 20. 6. 2012

Projekt Opustená (re)kreácia doktorantky Vysokej školy výtvarných umení Andrey Kalinovej a občianskeho združenia Archimera zavŕšila vernisáž výstavy na námestí v Trenčianskych Tepliciach. Výstava potrvá do nedele 24. júna, kedy končí aj festival Art Film Fest. Výstava zahrňuje dva ročníky prác projektu Opustená (re)kreácia, počas ktorého sa študenti výtvarných odborov v priebehu týždňa snažili nabúravať site-specific intervenciami zabehnutú apatiu Trenčianskych Teplíc, reflektovali  chátrajúce kúpeľné objekty a snažili sa ich kreatívnym spôsobom „oživiť“. 

Cieľom tohto ročníka projektu Opustená (re)kreácia bolo nie len vytvoriť umelecké projekty, ale najmä kontakt s miestnymi obyvateľmi a kúpeľnými hosťmi, priblíženie hodnoty a významu opustených funkcionalistických stavieb – Liečebný dom Machnáč a Kúpalisko Zelená žaba, a ale aj zaoberať sa možnosťami riešenia ich stavu.

Návštevníci mohli počas jedného týždňa zhliadnuť filmy zachytávajúce Trenčianske Teplice a ich jedinečnú architektúru, architekt Pavol Paňák na základe príkladov zo sveta priblížil spôsoby prestavieb modernistických objektov. Najväčším lákadlom sa stala exkurzia na Zelenú žabu, kde si návštevníci obhliadli aj interiér bývalého kúpaliska a dozvedeli sa o jeho pôvodnej farebnosti. Zavŕšením programu bola flaneurska prehliadka mesta s viedenským kritikom architektúry, Janom Taborom, s cieľom ukázať hodnotné a zaujímavé prvky architektúry kúpeľných domov.   

Obyvatelia Trenčianských Teplíc využili príležitosť dozvedieť sa viac o svojom meste a jeho architektonických skvostoch v medzinárodnom kontexte. Denne si prichádzali zaspomínať na niekdajšiu slávu Trenčianských Teplíc, ale aj vyjadriť nespokojnosť so súčasným stavom mesta. Záujem miestnych obyvateľov ukázal, že organizovať akcie tohto typu, upozorňovať na zabudnuté a chátrajúce pamiatky, v neposlednom rade rozširovať ich znalosti, má zmysel a nie je márne v tom pokračovať. Súčasťou Opustenej (re)kreácie bude aj exkurzia na Zelenú Žabu

Tlačová správa: 4. 6. 2012


Abandoned (re)creation, čiže Opustená (re)kreácia je projekt doktorantky Vysokej školy výtvarných umení Andrey Kalinovej a ktorý organizačne zastrešilo občianske združenie Archimera. Spolu so študentmi umeleckých vysokých škôl sa budú v týždni od 11. do 16. júna 2012 snažiť výtvarnými zásahmi „oživovať“ zabudnuté architektonické hodnoty Trenčianskych Teplíc.

Tento rok sa organizátori projektu Abandoned (re)creation / Opustená (re)kreácia  rozhodli osloviť zaujímavým programom aj obyvateľov Trenčianských Teplíc. Prostredie železničnej stanice sa na týždeň stane kontaktným bodom pre stretávanie sa domácich obyvateľov s účastníkmi workshopu. 

Pre návštevníkov sú pripravené zaujímavé prednášky a diskusie s architektmi, teoretikmi architektúry, alebo aktivistami zaoberajúcimi sa záchranou pamiatok.

Program začína už v pondelok 11. júna premietaním archívnych filmov o kúpeľnom meste Trenčianske Teplice v priestoroch železničnej stanice. Zaujímavosťou bude flaneurska prehliadka mesta s viedenským kritikom architektúry Janom Taborom so zameraním na niekdajšiu kúpeľnú bohému navštevujúcu toto slávne rekreačné stredisko. K ďalším hosťom patria architekt Pavol Paňák, spoluautor budovy Národnej banky Slovenska, Peter Szálay z Ústavu architektúry SAV a Ivan Pilný z Katedry reštaurovania VŠVU.  

Súčasťou Opustenej (re)kreácie bude aj exkurzia na Zelenú Žabu, na ktorej možno nájdete aj odpoveď na otázku, či bola Zelená žaba skutočne zelená.

Obyvatelia Trenčianských Teplíc budú mať príležitosť dozvedieť sa viac nie len o histórii mesta, v ktorom žijú, ale aj o možnostiach jeho ochrany, zachovania architektonických skvostov a génia loci kúpeľného mesta. 

Program Opustenej (re)kreácie potrvá až do soboty 16. júna, kedy o 17,00 vyvrcholí vernisážou výstavy na Kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach, kde bude prezentovaná tvorivá snaha účastníkov tohto i minulého ročníka workshopu.

Výstavu budete mať možnosť zhliadnuť počas celého trvania filmového festivalu Art Film Fest v rámci jeho sprievodneho programu.Trenčianske Teplice opäť navštívia Opustení rekreanti

Tlačová správa: 19. 5. 2012 

Abandoned (re)creation, čiže Opustená (re)kreácia je projekt, ktorý sa snaží aktivovať záujem verejnosti o zdanlivo nepotrebné a zabudnuté lokality Trenčianskych Teplíc a jeho architektonického dedičstva. Za projektom stojí Andrea Kalinová, doktorantka na Vysokej škole výtvarných umení, Martin Zaiček z občianskeho združenia Archimera a Juraj Gábor z Bunky pre súčasnú kultúru.

 

Výtvarný workshop Abandoned (re)creation sa tento rok uskutoční v dňoch 10.-16. júna 2012,  týždeň v predstihu pred Medzinárodným filmovým festivalom Art Film Fest. Počas jedného týždňa sa budú študenti zaoberať špecifikami a geniom loci Trenčianskych Teplíc.

 

Účastníci workshopu sa pokúsia reflektovať chátrajúce kúpeľné objekty, budú sa snažiť o ich kreatívne “oživenie“ výtvarnými zásahmi a architektonickými návrhmi s ambíciou dodať vízie ich ďalšiemu životu.

Práve dve z najvýznamnejších a najohrozenejších funkcionalistických budov Slovenska kúpalisko Zelená Žaba a Liečebný dom Machnáč sa nachádzaju práve v Trenčianských Tepliciach.

Podstatnou súčasťou workshopu budú prednášky a diskusie s významnými architektmi a teoretikmi architektúry, ktorí divákom a miestnym obyvateľom priblížia hodnotu architektúry Trenčianských Teplíc, meky slovenského funkcionalizmu.

K najprestížnejším hosťom patrí Jan Tábor, teoretik architektúry z Viedne, ktorý divákom porozpráva o Jaromírovi Krejcarovi, architekteovi Liečebného domu Machnáč, o jeho žene Milene Jesenskej a o dobovej smotánke, ktorá trávila čas v Trenčianskych Tepliciach.

Ďalším významným hosťom bude architekt Pavol Paňák, spoluautor budovy Národnej banky Slovenska, ktorý  vo svojej prednáške predstaví príklady rekonštrukcí Pamiatok Modernizmu. 

Workshop Abandoned (re)creation vyvrcholí výstavou  site-specific diel vytvorených  počas tohto i minuloročného workshopu, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. júna 2012, v deň otvorenia festivalu Art Film Fest.


Tešíme sa na Vašu účasť!