TURISTICKÁ MAPA OPUSTENEJ (RE)KREÁCIE

inštalácia vo verejnom priestore

Mapa opustených objektov v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sú farebne rozlíšené podla vlastníckych vzťahov.