DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV                                                                               Milan Michal Harminc                                                                                                                                                     projekt 1930                                                                                                                                                               realizácia 1931-1933

V čase svojho vzniku stál dom SZSU na okraji mesta, sám v poli. Úzka parcela na úpätí vrchu Klepáč a zároveň vysoké požiadavky na kapacitu objektu viedli architekta Harminca ku komponovaniu značne viacpodlažného objektu. Táto stavba je jedinou, ktorú architekt Harminc realizoval v Trenčianskych Tepliciach. Je zároveň jednou z nie mnohých, ktoré vytvoril vo viac-menej čistom duchu architektúry moderny. Hlavnou črtou priečelia je portál s nástupným schodiskom a presahujúcou markízou.

 Na I. a II. podlaží sú spoločenské priestory jedálne a klubovne zboru. Na vyšších podlažiach je rozmiestnená ubytovacia kapacita rôzneho štandardu, čo sa odráža aj na nepravidelnom členení samotnej hmoty objektu. Dom bol postavený a dodnes slúži pre potreby speváckeho zboru - rekreácie a sústredení jeho členov. Zaujímavou súčasťou objektu je areál športovísk a záhrada za domom v stúpajúcom svahu  Klepáča. Svah je s domom prepojený mostíkom ponad obslužný dvor, ktorý ale vznikol pravdepodobne neskôr súčasne s kotolňou. Záhradné úpravy v terasách, zabezpečené múrmi z nahrubo opracovaných kamenných blokov, navodzujú spolu s vysokou zeleňou dobovú atmosféru. Cesta záhradou vedie až k  opustenému plaveckému bazénu, odkiaľ sa ponúka pekný výhľad na údolie s mestom.