ZA MESTOM

Červená trasa sprievodcu architektúrou Trenčianskych Teplíc prepája významné stavby I. polovice 20. storočia, ktoré sa nachádzajú mimo bežných trás návštevníkov kúpeľov. Zo všetkých trás je najdlhšia. Ukrýva však mnoho zaujímavého, poznaného aj nepoznaného. Trasa začína pri Dome speváckeho zboru slovenských učiteľov, zvaného aj ako Učitelák. Symbolicky tak trasu otvára stavba, ktorej architekt Milan Michal Harminc stojí na pomedzí historického a moderného ponímania architektúry. Trasa ďalej pokračuje po hlavnej ceste smerom k potoku Teplička. Tam sa trasa napája na trať električky, ktorá pred viac ako 100 rokmi doniesla do kúpeľov moderného ducha. Nemocnica, stanica električky, drobné ale aj veľké stavby na paralelnej ulici s hlavnou kúpeľnou promenádou, sú pre mnohých návštevníkov nepoznanou architektúrou Trenčianskych Teplíc. Jej názov preto symbolicky nesie meno Za mestom, nájdené za zvyčajne videným. Táto trasa končí na mieste, ktoré je pre dejiny architektúry 20. storočia na Slovensku priam legendárne. Kúpalisko Zelená žaba je povinná zastávka každého milovníka kvalitnej architektúry, ale aj mnohých, ktorí na tomto mieste prežili nezabudnuteľné chvíle. Dnes je kúpalisko v rekonštrukcii, na ktorú čakalo opustené viac ako dekádu. Iba ďalšie desaťročia ukážu, či tento historický krok Zelenej žabe pomohol, alebo ju navždy poznačil.  

Domov Speváckeho spolku slovenských učiteľov (Milan Michal  Harminc, 1930)                                                                                 Liečebný dom Nemocenskej pokladnice štátnych  železníc (1930)                                                                                     Železničná stanica (Emanuel Adamec, 1939 - 41)                                                                                                                        Vila Sanssouci (1935)                                                                                                                                                    Kúpalisko Zelená žaba (Bohuslav Fuchs, 1936-37)                                                                                                                      Vila na Červených kopaniciach (Eugen Kramár, Štefan Lukačovič, 1943)                                                                                      Vila Vranka (okolo roku 1930)                                                                                                                                             Vila Jena (1929)