LIEČEBNÝ DOM NEMOCENSKEJ POKLADNICE ČS. ŠTÁTNYCH DRÁH

LIEČEBNÝ DOM NEMOCENSKEJ POKLADNICE ŠTÁTNYCH ŽELEZNÍC                                                           autori: Gustav Kulhavý, J. Tkalců, M. Fikr                                                                                                                         projekt 1928                                                                                                                                                                 realizácia 1930

Kolektív architektov okolo skúseného Gustava Kulhavého navrhol v roku 1928 jednu z prvých funkcionalistických stavieb v meste. V čase, keď ešte nebola architektonická moderna v Tepliciach veľmi rozšírená. Pôvodný liečebný dom sprvu poskytoval kúpeľnú starostlivosť v 75 dvojlôžkových izbách poistencom - pracovníkom československých železníc. V 40. rokoch sa však objekt transformoval podobne ako mnoho iných podobných účelových stavieb nemocenských poisťovní na oblastnú nemocnicu. V roku 1942 tu bolo zriadené klinické reumatologické centrum, čo dokladá pamätná tabuľa na fasáde objektu. Dnes objekt chátra a čaká na ďalšie využitie. Pôvodný objekt je aj napriek zdanlivým funkcionalistickým znakom skôr variáciou na dobový vývoj architektúry. Je rozpoznateľné, že autori študovali, resp. tvorili, ešte v časoch doznievajúcich tendencií historizmu. Vo výraze je totiž kladený dôraz na rytmizáciu okien, prácu s detailom ríms a okenných parapetov, ako aj používanie tehlového muriva s citom pre zdobnosť fasády. Ale predsa je možné čítať výrazný prvok funkcionalizmu: pochôdzne strechy – terasy. Pred prestavbou pre účely nemocnice bola nad reštauráciou v uličnom krídle veľká strešná terasa. Po dostavaní nových podlaží tak objekt stratil architektonickú ľahkosť a vyváženosť. Pri pohľade z ulice upúta najmä dovnútra zaoblené nárožie so vstupom do obchodných prevádzok na prízemí, korunované vysoko sa týčiacou sa vlajkoslávou.