Zuzana Medzihorská

SALVA/ZACHRÁŇ
site specific inštalácia, 2011

Práca je reakciou na nezáujem o opustené rekreačné budovy v Trenčianskych Tepliciach. Pôvodný názov kúpeľného domu Salvator (lat. záchranca) bol modifikovaný na Salva (lat. zachráň). 
Pre podčiarknutie naliehavosti situácie boli naištalované blikajúce svetlá do lámp okolo nápisu.